Slide1 Vi biträder och ger råd och stöttning till företag inom en stor mängd affärsjuridiska områden. Vår målsättning är att alltid leverera kvalitetssäkrade och anpassade råd som driver din verksamhet framåt. Juridiken ska hjälpa dig framåt på din företagarresa, inte vara ett hinder!

Vi ska vara lätta att nå, lätta att förstå och lösa våra kunders problem.
Hur kan vi hjälpa dig? Juridisk rådgivning Kontakt
Våra tjänster Här kan du läsa mer om vårt erbjudande och vad vi kan hjälpa dig med Våra Tjänster

Våra Tjänster

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är den enskilt största marknaden i sitt slag i Sverige. I snitt tilldelas det kontrakt till ett värde om 2,1 miljarder per dag i Sverige. Det motsvarar ca 1,5 miljon i minuten, dygnet runt, året om. Vi ger råd och stöttning i alla delar av den offentliga affären. Eftersom området är så pass omfattande och det finns så många aspekter att skriva om har vi tagit fram en områdesspecifik hemsida för offentlig upphandling. Gå gärna in där och läs mer eller kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om ert behov.

Kommersiella avtal

Vi upprättar, reviderar samt ger råd och stöttning vid upprättande av kommersiella avtal i alla dess former. Oavsett om du behöver hjälp med ett enkelt anställningsavtal eller mer omfattande konsultavtal så kan vi hjälpa dig.

Tvist & Process

Tvister och processer är givetvis någonting som alla företagare helst undviker. Ibland kan dock hamna i situationer där man, trots att man försökt, inte lyckas lösa ut konflikten på egen hand. Vi bistår vid såväl civilrättsliga som förvaltningsrättsliga processer.

Bolagsrätt

Båda vid nyregistrering av bolag, vid förändring av bolagsordning eller styrelse så finns det en hel del formalia att hålla reda på, och noggrant se till att få rätt. Vi hjälper er med era bolagsrättsliga frågor, funderingar eller behov.

Entreprenad

Vi ger råd och stöttning i alla era entreprenadrättsliga funderingar. AB, ABT och ABK är en trygg hemvist för oss och vi kan erbjuda såväl framtagande av avtal, avtalstolkning som utbildningsinsatser.