Bolagsrätt

Bolagsrätten innehåller en hel del frågor av rent administrativ karaktär där man som företagare kan behöva hjälp eller stöttning i sin kontakt med bolagsverket. Här finns även en hel del skatterättsliga frågeställningar att ta ställning till och det kan också finnas anledningar till varför en viss bolagsstruktur är att föredra framför en annan, ur såväl skatterättsliga- som bolagsrättsliga perspektiv. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att navigera!