Entreprenadrätt

Entreprenader omfattar oftast stora belopp och har relativt små marginaler. Därför blir tvister om villkor, betalning och viten någonting som båda parter vill undvika. Med anledning av detta är det av yttersta vikt att man som entreprenör ser över sina avtal och sin avtalsstruktur för att undvika obehagliga och kostsamma tvister. Lite skämtsamt brukar man prata om att det vanligaste standardavtalet i entreprenadbranschen är ”Våffla 05”, alltså att de flesta avtal bygger på ett handslag och skriftliga avtal helt saknas. Så är givetvis inte fallet men det stämmer tyvärr ganska ofta att man antingen saknar avtal helt, eller har allt för kortfattade diton.

För att undvika kostsamma överraskningar, och försämrade relationer med sina UE och beställare så är ett väl genomtänkt skriftligt avtal alltid att föredra. Man behöver givetvis inte uppfinna hjulet på nytt varje gång och ta hjälp av jurist för upprättande av avtal för varje enskild situation. Däremot kan vi hjälpa er att ta fram en grund tillsammans med en tydlig instruktion för vad man bör tänka på vid varje givet tillfälle för att undvika de vanligaste problemen och tvisterna. Om ni önskar kan vi även skräddarsy utbildningar efter er verksamhet där era projektledare har möjlighet att komma med frågor och få en större förståelse för regelverket och standardavtalen som ligger i botten.
Som grund för entreprenadrättsliga relationer finns standardavtalen i form av AB-04 och ABT-06 ABK 09. Det finns även underavtal till dessa grundavtal såsom AB-U 07 och ABT-U 07. Till skillnad från standardavtal på många andra områden anses AB, ABT och ABK så pass etablerade att för det fall att ett avtal saknas som tydligt reglerar vissa delar mellan parterna, och en tvist uppstår, så kan AB/ABT/ABK anses gälla i just denna del. Det är därför viktigt att man som en aktör på denna marknad förstår vad avtalen innebär och bestämma huruvida man vill att hela eller endast delar av avtalen ska gälla.

Många Entreprenader upphandlas genom offentliga upphandlingar och vid dessa situationer finns även, framförallt i anbudsskedet, en hel del offentligrätt att ta hänsyn till. För mer information om vår kompetens och våra tjänster när det gäller förvaltningsrättsliga entreprenadärenden Läs mer här.